Stem Fabian van Hal 17 maart

Home

Op 17 maart is een strijd te winnen: ik sta voor een sociaal, groen, seculier Nederland waarin ik wil werken aan de sociale cohesie in ons land. Dat kan het beste op één manier: in de Tweede Kamer. Daarom heb ik mij verkiesbaar gesteld.

Als het aan mij ligt gaat het minimumloon omhoog, wordt de woningmarkt verlicht en komen er meer studentenkamers. Het leenstelsel wordt een basisbeurs zodat studenten niet meer in de schulden worden gestoken.

We halen het klimaatakkoord van Parijs. We zetten in op zonnepanelen op gebouwen en doen onderzoek naar kernenergie. Geen geldverslindende, schadelijke projecten, maar groene politiek met draagvlak van de bevolking.

Splinter wil het immigratie- en integratiebeleid herzien. We zorgen dat oorlogsvluchtelingen welkom zijn, verdelen vluchtelingen eerlijk over Europa, maar zeggen nee tegen economische migranten. We hebben een ruimhartig vluchtelingenbeleid, maar stellen stevige integratie-eisen.

Ik wil onze vrijheden beschermen door de invloed van orthodoxe, conservatieve machten in Nederland tegen te gaan. Financiering van religieuze instellingen uit onvrije landen wordt verboden. De vrijheid van religie stopt met de privileges die eruit voortvloeien. Religie wordt gelijkgesteld aan andere ideeën.

Zo krijgen we een eerlijker, rechtvaardiger en mooier Nederland.

Stem 17 maart op mij, Fabian van Hal, plek 3 van de partij Splinter.